روش ها و شیوه های پرداخت

برای سهولت حال مشتریان عزیز در فرآیند پرداخت با استفاده از پرداخت به صورت کارت به کارت فراهم شده تا بتوانند پرداخت را از درگاه های امن و توسط خودشان انجام دهند.

پرداخت کارت به کارت

مشتریانی که تمایل به پرداخت مبلغ سفارش خود بصورت کارت به کارت را دارند ، می توانند وجه سفارش خود را کارت به کارت نمایند ، جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می توانید از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید.

پرداخت از طریق درگاه امن بانکی (زرین پال)

مشتریانی که تمایل به پرداخت مبلغ سفارش خود بصورت کارت به کارتدرگاه امن زرین پال را دارند ، این امکان برای آنها فراهم شده است.

منو اصلی